Notaris Kool: T: 030-6916234 E: info@notariskool.nl
Offerte aanvragen

Werkwijze

WerkwijzeDe koop van een huis is een belangrijk moment in uw leven. U wilt hiervan onbezorgd genieten. Voordat uw droomhuis echt van u is, moet er heel wat geregeld worden. Dat doen wij graag voor u. Als u kiest voor Notariskantoor Kool, weet u vooraf precies wat onze inzet en deskundigheid kost. Daarvoor bieden wij u een offerte met een all-in prijs. Zo heeft u geen onaangename verrassingen achteraf!

Welke stappen moet u zetten:

 • U kiest voor Notaris Kool en geeft zijn naam door aan uw makelaar.
 • Uw makelaar stuurt ons de door beide partijen getekende voorlopige koopakte. Op basis hiervan bereiden wij de overdracht van uw droomhuis nauwgezet voor.
 • U levert tijdig (samen met uw financieel adviseur) de benodigde stukken aan bij de bank, zodat de bank de financiering kan regelen.
 • Als alles volgens afspraak verloopt, passeert de woning op de vastgestelde datum. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen. Anders kan er geen overdracht van de woning plaatsvinden.

De notaris is de regisseur voor een tijdige overdracht van uw huis. Dit betekent dat:

 • Wij vragen bij de gemeente uw identiteitsgegevens op en die van de verkoper. Daarmee weten we zeker dat op de akte de juiste gegevens staan en bij de ondertekening van de eigendomsakte de juiste mensen aan tafel zitten.
 • Wij doen vooronderzoek bij onder andere het Kadaster hoe en wanneer de verkoper eigenaar werd van uw gewenste droomhuis. Ook controleren we of de verkoper beschikkingsbevoegd is. Zodat u zeker weet dat hij het huis aan u mag verkopen. Ook zoeken we voor u uit of en welke hypotheken er op het huis rusten. Zodat anderen na de overdracht geen aanspraak kunnen maken op uw huis.
 • Wij onderzoeken of er eventueel sprake is van erfdienstbaarheden, erfpacht of bijzondere bepalingen. Dit komt af en toe voor bij oude huizen en nieuwbouwhuizen. Het is voor u belangrijk om te weten of bijvoorbeeld uw buren het recht hebben om gebruik te maken van (een deel van) uw grond.
 • Wij houden de vinger aan de pols of uw geld op tijd binnen is zodat u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. De banken hebben tijd nodig om dit goed te regelen. Voor u is het daarom noodzakelijk om op tijd met uw hypotheekadviseur de juiste stukken bij de bank aan te leveren.
 • Wij houden de waarborgsom of bankgarantie in bewaring tot de eigendomsoverdracht een feit is.
 • Wij zien er op toe dat bij de overdracht beide partijen de benodigde documenten ondertekenen en voldoen aan alle verplichtingen.
 • En tot slot zorgen wij ervoor dat het Kadaster na de overdracht de gegevens aanpast. En u voortaan vermeld staat als eigenaar van uw droomhuis!