Notaris Kool: T: 030-6916234 E: info@notariskool.nl
Offerte aanvragen

Stichting en Vereniging

Stichting en VerenigingIedereen kan een stichting oprichten. Een stichting heeft geen leden. Reden voor oprichting kan een liefdadig of sociaal karakter hebben, maar dat hoeft niet per se. Zeker is wel dat het niet de bedoeling is dat men als stichting geld inzamelt en het daarna in eigen zak steekt. Om het goed te regelen stelt de notaris een akte op, met daarin de statuten van de stichting. Uiteraard adviseert de notaris graag over een goede omschrijving van de statuten.

Men kan ook een vereniging oprichten. Een vereniging heeft altijd een doel, kent leden en werkt eveneens met statuten. Het is niet altijd nodig om voor het oprichten van een vereniging een notariële akte te laten opstellen. De notaris legt u graag uit, wanneer dat wel noodzakelijk is.