Notaris Kool: T: 030-6916234 E: info@notariskool.nl

Meer informatie

Veel gestelde vragen:  
  • Wat is het verschil tussen een koopakte en een leveringsakte?

In een koopakte leggen de verkoper en de koper afspraken vast over de koop van een huis. Het tekenen van de leveringsakte is de op een na laatste stap voordat uw droomhuis echt van u is. Deze akte maakt de notaris op en komt overeen met de eerder getekende koopakte. Staan in deze koopakte fouten of voor u ongunstige voorwaarden, dan kan de notaris deze alleen nog aanpassen na goedkeuring door beide partijen. Als de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven bij het Kadaster is de eigendomsoverdracht echt compleet. 

  • Waarom is het verstandig om een testament op te maken?

Veel mensen regelen het een en ander voor het geval ze overlijden. Zeker als er kinderen zijn, is dat belangrijk. De wet stelt regels aan alles wat een overledene nalaat. Met de koop van een huis gaat u een belangrijke verplichting aan, die bij uw overlijden gevolgen heeft voor uw partner en uw eventuele kinderen. In een testament kunt u overigens vastleggen wie de voogdij krijgt over uw kind(eren) en zorgt voor de opvoeding. Het is goed om daarover na te denken voordat er iets gebeurt. 

  • Wat is estate planning?

Met estate planning stelt u een plan op om uw vermogen met behoud van juridische waarborgen zo voordelig mogelijk over te laten gaan naar een volgende generatie. Zo blijven uw partner en uw kinderen verzorgd achter, als u overlijdt. Notaris Kool is aangesloten bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (www.epn-notaris.nl/). 

  • Ik wil een schenking doen aan mijn kinderen. Wat zijn de regels?

U mag aan uw kinderen en pleegkinderen elk jaar € 5.030 belastingvrij schenken. Dit bedrag geldt per kind. Er is wel een maar… De vrijstellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen en pleegkinderen gelden voor u en uw partner samen. Ook als u gescheiden bent, telt de belastingdienst de schenkingen bij elkaar op, die u als ouder afzonderlijk doet. 

Is uw kind tussen de 18 en 35 jaar? Dan mag u uw kind in één jaar maximaal € 24.144 belastingvrij schenken. U mag maar één keer gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Deze regeling geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 35 jaar, maar een partner hebben die jonger is dan 35 jaar. Er is wel een maar… Als u een schenking doet waarbij u gebruik maakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet u toch aangifte doen bij de belastingdienst. In de aangifte geeft u aan welke vrijstelling volgens u van toepassing is. 

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 35 jaar kan verhoogd worden tot € 50.300. Dit kan als uw kind het geld gebruikt om een buitengewoon dure studie te betalen of om een eigen woning te kopen. Meer informatie: www.belastingdienst.nl/    

Links 

 www.epn-notaris.nl
 www.veilingnotaris.nl/
 www.notaris.nl/
 www.belastingdienst.nl/ 

Leave a Reply