Notaris Kool: T: 030-6916234 E: info@notariskool.nl
Notaris-Kool-uit-Onbezorgd genieten

Leveringsakte

LeveringsakteHet tekenen van de leveringsakte is de op een na laatste stap voordat uw droomhuis echt van u is. Deze akte maakt de notaris op en komt overeen met de eerder getekende koopakte. Staan in deze koopakte fouten of voor u ongunstige voorwaarden, dan kan de notaris deze alleen nog aanpassen na goedkeuring door beide partijen.

Het is dus belangrijk dat u –voordat u de koopakte tekent- uw twijfels of vragen aan de notaris voorlegt. Wij helpen u graag om een goede afweging te maken en uw vragen te beantwoorden.

Als de notaris een afschrift van de sakte heeft ingeschreven bij het Kadaster is de eigendomsoverdracht echt compleet.