Notaris Kool: T: 030-6916234 E: info@notariskool.nl
Offerte aanvragen

Koopakte

In een koopakte leggen de verkoper en de koper afspraken vast over de koop van een huis. Deze akte noemt men ook vaak het voorlopige koopcontract. Deze overeenkomst is voorlopig, omdat er nog ontbindende voorwaarden in kunnen staan. Toch kunt u deze akte niet zomaar ontbinden. Twijfelt u over de inhoud? Neem gerust contact met ons op, voordat u tekent. Dan is het nog mogelijk om afspraken aan te passen. De koper heeft het recht om binnen drie dagen na het tekenen van de akte te ontbinden, zonder opgaaf van reden. Dit is de wettelijke bedenktijd.

Als beide partijen de koopakte hebben ondertekend, is het meestal de verkopende makelaar die de akte naar de notaris stuurt. Wij stellen dan een akte van levering op, die beide partijen op een vooraf afgesproken moment ondertekenen. Tenminste… als iedereen heeft voldaan aan zijn verplichtingen.