Notaris Kool: T: 030-6916234 E: info@notariskool.nl
Notaris-Kool-uit-Onbezorgd genieten

Hypotheekakte

Als u voor de koop van uw huis geld leent bij een bank, wil de bank natuurlijk de garantie dat zij dit geld terugkrijgt. Daarom wil de bank weten of u meer schulden bent aangegaan.

Bovendien wil zij de risico’s van een mogelijk faillissement van een klant beperken. Daarom maakt de bank gebruik van het wettelijk recht van hypotheek. Een voorrecht, dat banken bij faillissementen de bevoegdheid geeft als eerste de schuld te kunnen terugvorderen. Daarvoor is het nodig dat de notaris een akte opstelt.

Gelijktijdig met de koop van uw huis, tekent u deze hypotheekakte. Voor vragen neemt u gerust contact met ons op.