Notaris Kool: T: 030-6916234 E: info@notariskool.nl
Offerte aanvragen

Huwelijkse voorwaarden

Als u trouwt in gemeenschap van goederen is alles van u en uw toekomstige echtgeno(o)t(e) samen. Dat regelt de wet.

Als u andere afspraken wilt maken, dan kunt u bij de notaris huwelijkse voorwaarden laten opstellen. De notaris schrijft na ondertekening de overeengekomen voorwaarden in, in een speciaal register.