Notaris Kool: T: 030-6916234 E: info@notariskool.nl
Notaris-Kool-uit-Zeist-Dankzij goed advies de juiste keuze

Hoe verloopt de aankoop van mijn huis snel en goed?

Jan-en-ElVoordat uw droomhuis echt van u is, moet er heel wat geregeld worden. Dat doen wij graag voor u. Wij treden op als regisseur en als adviseur. Wij zetten alles op alles voor een onbezorgde overdracht.

Wat doen wij voor u?

  • Wij vragen bij de gemeente uw identiteitsgegevens op en die van de verkoper. Daarmee weten wij zeker dat in de akte de juiste gegevens staan en bij de ondertekening van de eigendomsakte de juiste mensen aan tafel zitten.
  • Wij doen vooronderzoek bij onder andere het Kadaster hoe en wanneer de verkoper eigenaar werd van uw gewenste huis. Ook controleren wij of de verkoper beschikkingsbevoegd is. Zodat u zeker weet dat hij het huis aan u mag verkopen. Ook zoeken wij voor u uit of en welke hypotheken er op het huis rusten. Zodat anderen na de overdracht geen aanspraak kunnen maken op uw huis.
  • Wij onderzoeken of er eventueel sprake is van erfdienstbaarheden, erfpacht of bijzondere bepalingen. Dit komt af en toe voor bij oude huizen en bij nieuwbouwhuizen. Het is voor u belangrijk om te weten of bijvoorbeeld uw buren het recht hebben om gebruik te maken van (een deel van) uw grond.
  • Wij houden de vinger aan de pols of uw geld op tijd bij de bank binnen is. Zodat u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. De banken hebben tijd nodig om dit goed te regelen. Voor u is het daarom noodzakelijk om samen met uw hypotheekadviseur tijdig de juiste stukken bij uw bank aan te leveren.
  • Wij houden de waarborgsom of bankgarantie in bewaring tot de eigendomsoverdracht een feit is.
  • Wij zien er op toe dat bij de overdracht beide partijen de benodigde documenten ondertekenen en voldoen aan alle verplichtingen.
  • Tot slot zorgen wij ervoor dat het Kadaster na de overdracht de gegevens aanpast. En u voortaan vermeld staat als eigenaar van uw huis!

Zekerheid

 Het komt regelmatig voor dat bij de voorbereiding van de overdracht van uw huis de juiste gegevens niet op tijd voor handen zijn. Of dat er vertraging optreedt bij het regelen en verstrekken van de financiering. Hoewel dit buiten onze verantwoordelijkheid valt, doen wij er alles aan om toch volgens planning de overdracht van uw droomhuis te laten plaatsvinden. Zijn er bijzonderheden bij de overdracht van uw huis, dan geven wij u vooraf inzicht in de kosten. Zo heeft u geen onaangename verrassingen achteraf!

Vragen?

Misschien heeft u nog vragen over de overdracht van uw huis? Neem gerust contact op. Liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Zodat wij u tijdig kunnen helpen met een passend advies. En u met een gerust hart kunt genieten van alle voorbereidingen voor uw nieuwe droomhuis.

Offerte

U wilt graag direct een Offerte aanvragen voor de overdracht van uw woonhuis/hypotheekakte? Klik hier om direct online uw offerte aan te vragen.