Notaris Kool: T: 030-6916234 E: info@notariskool.nl
Offerte aanvragen

Erfenissen

ErfenissenZodra er iemand overlijdt, valt zijn nalatenschap open. Een belangrijke vraag is dan of de overledene een testament had. Een notaris kan in het Centraal Testamentenregister opvragen of er een testament is.

Hij informeert de direct belanghebbenden over de inhoud van het testament. De meeste nalatenschappen zijn klein en bestaan uit een inboedel, bankrekeningen en eventueel contant geld. Als een bank kennis neemt van het overlijden, blokkeert zij de rekeningen. De erfgenamen houden recht op de inhoud van de rekeningen.

De notaris onderzoekt wie de erfgenamen zijn en legt daarover een officiële verklaring af. Met deze verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen dan beschikken over de rekeningen.