Notaris Kool: T: 030-6916234 E: info@notariskool.nl
Offerte aanvragen

Erfbelasting

ErfbelastingVoordat de erfgenamen de erfenis kunnen verdelen, moet ook duidelijk zijn of zij nog belasting moet betalen over de erfenis. Dit noemen we erfbelasting. De notaris maakt de aangifte op voor de erfbelasting en de schenkbelasting. Op basis hiervan bepaalt de belastingdienst of en hoeveel de erfgenamen aan belasting moeten betalen.

Soms is een erfenis groter en dan kan de notaris op verzoek precies vaststellen wat ieders rechten zijn. Ook kan hij adviseren over een eerlijke verdeling van de erfenis.